Hem

Blotta tanken Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1035, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/blotta_tanken.html
är Bok
Publicerad år 1992
ISBN 91-88248-13-5
sidantal 238
Av Peter Gärdenfors
Publicerad av Nya Doxa
är översatt av Simon Winter

Alias: blotta tanken

normal
Omfång15x23 cm
OmslagJonas Ellerström
OmslagsbildAndrzej Ploski
Grafisk form och sättningSimon Winter

normal

Innehåll

 Förord
 01. Människors kunskap och maskiners
 02. Det konstgjorda förnuftet
 03. Tanken: ord, bild eller vad?
 04. Medvetandet - finns det?
 05. Medvetandets evolution
 06. Finns ordens betydelser i huvudet eller utanför?
 07. Betydelsen av att resonera
 08. En geomatrisk modell för begreppsbildning och kategorisering
 09. Induktion och konceptuella rim
 10. Finns det något vi inte vill veta?
 11. Människans natur - ett spel för generna?
 12. Evolutionsteorin och den moderna vetenskapsteorin
 13. Teorin för sociala beslut
 14. Sannolikheter och bevisvärden
 15. Framtidsstudier som beslutsunderlag - kunskap genom prognoser?
 Kapitlens ursprung
 Bibliografi