Hem

Psykologi Facklitteratur

en grundbok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1135, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/book/psykologi.html
är Facklitteratur
Publicerad år 1989
ISBN 91-44-24941-1
sidantal 389
Av Lars Göran Permer och Karin Permer
Publicerad av Studentlitteratur

Alias: psykosomatik

normal
ÄmneDo
Omfång16x22 cm

normal

Baksidan

I det postindustriella samhället ökar behovet av kunskaper inte minst inom psykologins område. Det upplevs angeläget att förstå egna och andra människors tankar, känslor och handlingar. Psykologi - en grundbok är avsedd för nybörjare som vill få en överblick över ämnet och en begreppsapparat för fortsatta studier.

Inledningsvis presenteras psykologiämnet och den psykologiska forskningen. Kärnan i boken utgörs av kapitlen om socialpsykologi, personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi, med förankring i psykoanalytisk, humanistisk och objektrelationsbaserad teori. Läsaren får även inblickar i differentiell psykologi, inlärningspsykologi, fysiologi och perceptionspsykologi. Avslutningsvis presenteras några fenomen utanför det gängse forskningsfältet, bl a tankeöverföring, drömmar, yoga och hypnos. Den som studerar samtliga kapitel har möjlighet att få en fördjupad helhetsbild av ämnet men varje kapitel kan även läsas separat.

Boken är skriven av sex erfarna lärare, verksamma inom svensk högskoleutbildning. Den vänder sig framför allt till studerande på denna nivå, men kan även läsas av andra som är intresserade av en lättillgänglig framställning av grunderna inom psykologin.