Hem

Den trolska världen Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1160, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/trolska_vaerlden.html
är Bok
Publicerad år 1992
ISBN 91-971540-3-2
sidantal 128
Av Dénis Lindbohm
Publicerad av PSI-Cirkelns Förlag

Vår gemensamma fysiska tillvaro kan liknas vid en teater, där vi har tilldelats livslånga roller.

Alias: den trolska världen

normal

Till HTML av Kjell Gundersen


Omfång14x21 cm
OmslagMaria Lombide y Ezpelata

normal

Innehåll

 • Tankens bojor och frihet
 • Det första miraklet
 • Invandrare från stjärnorna
 • Vargmannen och jungfrun
 • Glömda källors flöden
 • En värld av trolldom
 • Fönstret mot andra sidan
 • Maktens portal
 • Offer till Makterna
 • Den ofödda tidens spel
 • Färden ut till mitten
 • Magisk laddning
 • Den tvåsidiga helheten
 • Den kosmiska nyckeln
 • Att vara någon och andra

normal

Baksidan

Vår gemensamma fysiska tillvaro kan liknas vid en teater, där vi har tilldelats livslånga roller. Vi kom hit helt nakna och egendomslösa, gavs våra roller och rollhäften och lever oss in i allt detta så intensivt att vi inte vet någonting annat. De flesta av oss minns inte ens sina första år vid denna teater eller själva ankomsten. Somliga gör det - och det finns också de som minns att de varit här förut och då haft andra roller. Men ytterst få av oss har några minnen från tidigare roller på andra teatrar.

Denna boks författare har minnen av den sorten och har berättat om dem i flera böcker. Minnen från tidigare inkarnationer i andra världar. Varje teater har sin egen speciella stil, sina egna traditioner och även egna föreskrifter och reglementen. För mångfalden av skilda och olika världar gäller samma. Olika grunder, olika utvecklingar, även olika sorters förnuft och logik - och olika naturlagar.

Denna bok skildrar en värld när magin var känd och erkänd i sådan grad att den ingick i barnens skolutbildning. Här berättas detaljerat om magiska ritual, deras särskilda form av logik förklaras. Här finns även avbildningar av symboler och nönster som kan laddas med makt och kraft, till ledning och hjälp åt dem som vill uppleva och utforska den större verkligheten - bortom denna teater.

Men! Det är i högsta grad befogat att läsa och förstå boken i dess helhet innan man själv skapar och laddar de avbildade symbolerna. Man bör ju inte heller trycka på knapparna i ett kärnkraftverk innan man är helt införstådd med vad symbolerna på dem betyder.