Hem

Douglas Dean ( 1916 - 2001 ) Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1522, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/dean_d.html
är Person
Start 1916
Slut 2001

fysikern, kemisten och parapsykologen

Alias: d dean, dean, dean, d, dean, douglas, douglas, douglas d, e douglas dean och e. douglas dean

normal

I New York träffade Erik Dammann fysikern, kemisten och parapsykologen Douglas Dean. Denne har bland annat gjort experiment för att utröna om vi människor i vardagen mottar mentala impulser från andra människor, vid sidan om våra fem sinnen. Experimenten har gått ut på att en försöksperson telepatiskt har sänt budskap av olika karaktär till en annan försöksperson i annat rum. En del av budskapen var likgiltiga för mottagaren, andra hade stor betydelse. Samtidigt var ett instrument, en plethysmograf, som mäter blodtillströmningen i huden under skilda känslotillstånd, fäst vid mottagaren. Det visade sig att plethysmografen gav störst utslag på en skrivare när budskapen hade en emotionell betydelse för mottagaren.

Dammann är imponerad av hur grundligt och omsorgsfullt dessa experinment har utförts, och han menar att resultaten tyder på att vi ständigt på ett undermedvetet plan mottar impulser från andra människor. Han gör också reflektionen att dessa upptäckter antyder att vi kanske lever i varandras världar, att vi är närmare förbundna med varandra än vi tror. Det innebär i så fall att själens obotliga ensamhet inte är så stor som vi har upplevt.