Hem

Gud & Darwin Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 591775, v3 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Evolution och Biologi
ISBN 91-526-4705-6

Ett bioteologiskt samtal om forskningens insikter v.g. evolutionsbiologins kunskaper om livets ursprung och sammanhang. Författare: Carl Reinhold Bråkenhielm, Torbjörn Fagerström (Verbum 2005)

Alias: gud & darwin och gud och darwin

normal

Den biologiska forskningen levererar i rask takt nya insikter om vår evolution från svanslös trädlevande apa till modern människa.
Även mänskliga kulturyttringar som moral och gudstro har biologiska rötter som sträcker sig miljontals år tillbaka i tiden.
Kulturvetenskaperna betraktar ofta sociala, psykologiska och religiösa liv som isolerade fenomen. I denna bok låter författarna de kultur- och religionsvetenskapliga teorierna om människan förenas med evolutionsbiologins kunskaper om livets ursprung och sammanhang.

Carl Reinhold Bråkenhielm är prof. i tros- och livsåskådningsvetenskap (Uppsala univ.) och Torbjörn Fagerström prof. i teoretisk ekologi (Lunds univ.)

Ur innehållet:
I begynnelsen var en svanslös apa
Det normala är ett mirakel
Själviska gener och utvidgade fenotyper
Den skapande materien
Det sociala livets vagga
Moralen, religionen och gudsgenen
Om jakten på det unika
Skönheten och djuret
Ideologi och vetenskap
Vad ska man tro?