Hem

Hjärnans fysiologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586747, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Nervsystemet reglerar funktionerna i kroppen, centrala- resp. perifera nervsystemen samarbetar, tar emot signaler från sinnesorgan, distribuerar vidare till organ och vävnader

Alias: hjärnans fysiologi

normal

Hjärnans huvudkomponenter

Hjärnan och nervsystemet börjar bildas 18 dygn efter befruktningen.
Var minut bildas 2 miljoner nervceller.

Hjärnans yttre hölje består av skallben och hjärnhinnor. I cerebrospinalvätska, som bl.a. fungerar som stötdämpande skydd, ligger själva hjärnan.

Hjärnbark är ett veckat lager som innefattar frontallober med olika funktioner. I hjärnbarken finns mer än 400.000 miljarder synapser, som är de kopplingar som står för kemisk transmission.
Här ger elektriska impulser som nått nervändsluten resultatet att energi produceras och signalsubstanser frisätts. Dessa verkar sedan på receptorer i andra nervceller.

Huvudkomponenter i hjärnan är:

1) Nervceller med kärna, dendriter för kemisk information, axon för elektriska impulser (i hastigheten 3-400 km/tim), myelinskidor och nervändslut.

2) Stödjeceller som myelin och astrolyter som fyller mellanrummen och försörjer nervcellerna

3) Blodkärl - 20% av allt blod i omlopp går till att underhålla hjärnans verksamhet.