Hem

Karl Pribram Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1523, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/pribram_k.html
är Person

I varje del av hjärnan finns hela hjärnan representerad.

Alias: pribram, karl

normal

Med Karl Pribram vid Stanforduniversitetet talade Dammann om frihet och ansvar Frågan om det år medvetandet som styr hjärnan eller tvärtom besvarar Pribram med att verkligheten har en tvåsidig natur: det mentala och det materiella är två uttryck tör samma process. Både medvetandet och hjärnan uppstår från en underliggande struktur, menar han - en tanke som påminner om Bohms idé om verklighetens implicit order (inbyggda ordning) och explicit order (synliga ordning).

Pribram hör också till dem som pratar om att helheten finns i varje del - hologrammets princip. I varje del av hjärnan finns hela hjärnan representerad: alla sinnesintryck som går till hjärnan lagras i hela hjärnan. De kan sedan återkallas som minnen i alla hjärnans delar.