Hem

Legenden av stoft och stjärnor Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1087, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/legenden_av_stoft_och_stjaernor.html
är Upplevbart och Bok
Publicerad år 1997
ISBN 91-972773-1-2
sidantal 128
Av Dénis Lindbohm
Publicerad av PSI-Cirkelns Förlag

Detta är en släkthistoria, men av speciell sort. Här skildras säregna sammanträffande, ibland orimliga, som antyder att det finns ett bakomliggande program vilket styr bortom liv och död.

Alias: legenden av stoft och stjärnor

normal

Uppgifter av Hanna Eldin:


Omfång14x21 cm
OmslagAnn-Kristin (Chrissie) Lindbohm

normal

Innehåll

 • sanningen är en bild
 • första graden och andra graden
 • legenden om det adliga arvet
 • kanske en sanningens bild
 • skomakaren som blev bonde
 • och sedan postiljon
 • konsten att dana en dam
 • fritt växande vildsådd
 • en mycket frisinnad företagare
 • ytterligheter mötas och förenas
 • planta med många rottrådar
 • porten på andra sidan bilden
 • färder genom skuggor och ljus
 • ett hem av frid och strid
 • åter rotlös vandring
 • de förutlagda spårväxlarna
 • mångfalden som skapar och förgör
 • den magiska världsbilden
 • ett litet slutord

normal

Baksidan

Detta är en släkthistoria, men av speciell sort. Här skildras säregna sammanträffande, ibland orimliga, som antyder att det finns ett bakomliggande program vilket styr bortom liv och död.

Ett foto av en död flicka var nyckeln som öppnade porten till stjärnorna. På fotot fanns en symbol som upptäcktes åttio år efter att bilden framställts. den var avsedd för flickans nästa inkarnation.

Nyckeln skulle inte existerat om det inte funnits en serie av tidigare, sammanhörande händelser. Allt ter sig som förut tillrättalagda spårväxlar.

Berättelsen har en stark underström av mystik. Det summeras i tanken att allt är en projektion av magins allestädes närvarande ljus.


normal

Kommentar

Egentligen hade jag beställt Magins Program direkt från författaren, men istället kom den här boken. Det här är en intressant bok som de flesta av Dénis böcker. En del upprepningar, men de friskar upp minnet. Han utvecklar historien om tiden före, under och efter sin födsel. Han beskriver sin far, sin härliga mamma, sina morföräldrar och händelser som påverkat honom via dem och omständigheterna. Boken är illustrerad med diverse fotografier som berikar och bekräftar texten. Jag upplever en hel del svar på personliga funderingar som jag haft. Boken integrerar läsaren i vardagens mystik, uppmuntrar mig att se samband och inspirerar väldigt mycket till de magiska dimensionerna. Boken är läsvärd för alla med ett magi-intresse och absolut om man är hängiven Lindbohm. Det finns alltid något att hämta. Jag väntar med spänning på att Magins Program skall väcka mig med en duns i brevlådan.