Hem

Regeletik Etik

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422035, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är en sorts Etik

När man ställer upp och följer regler som behandlar vad som är rätt och fel.

Alias: pliktetik

normal

Regler finns nästan överallt: I lagen, skolan, krig och religioner t.ex. Regeletik är när man i en valsituation följer dessa regler. I praktiken är det dock omöjligt att ha regler för alla situationer.
Ett problem kan vara att en regel bryter mot en annan - t.ex. att kristna länder tillåter dödsstraff trots det femte budordet Du skall icke dräpa.

Eftersom många av dessa regler har utformats av erfarenhet, kan de i takt med nya insikter bli föråldrade och måste därför göras om.
Regeletik inom t.ex. judendom och islam, innebär att de som följer detta ständigt måste arbeta med och tolka sitt regelverk.