Hem

Spinell Sten, Oxider

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 476947, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: busan
är en sorts Sten och Oxider

Den svarta hjälper Dig att behärska energin, och skärper Din skarpsinnighet.

Alias: balasrubin, ceylonit, flame spinel, gahnit, gahnospinel, hercynite, picotite, pleonast, rubicell, spinell, svarte prinsens rubin och timur-rubinen

normal

NAMN:
Ursprunget till namnet är osäkert det finns olika förklaringar som från:
latinets spina som betyder tagg eller spets.
grekiskan som där betyder gnista

PLANETSTEN:
Enligt den moderna tyska traditionen tillhör den blåa spinellen Saturnus.

FÄRG:
Röd, rosa, violett, gul, orange, blå, mörkgrön, grön, brun, svart

HÅRDHET:
Mohs 8

KEMI:
MagnesiumAluminiumOxid, MgAl2O4 eller MgO.Al2O3 eller Mg(Al2O4)

GRUPP:
Oxider

VARIANTER:
Ceyloniter är järnrika spineller som är svart till mörkgrön ogenomskinlig kallas även Pleonast
Gahniter är zinkrika spineller
Balasrubin (balas-rubin) är den röda spinellen
Picotit är den bruna varianten av spinell
Rubicell är ett namn på den gula spinellen
Svarte Prinsens Rubin är en röd spinell så även Timurrubinen.

FÖRVÄXLINGAR:
Det är lätt att ta miste på rubin och spinell och det är just vad man gjort med två stenar i brittiska kronjuvelerna med Svarte Prinsens Rubin och Timurrubinen.
Det sälj syntetiska spineller.
Kan förväxlas med Ametist, granat, krysoberyll, rubin, safir och topas.
almandin-rubin, almandin-spinell är egentligen röd och rödviolett spinell.