Hem

Svart hål Himlakropp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148746, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Himlakropp
instanser är en del av Universum

En massa med en så enorm gravitation att inte ens ljus kan komma från det. Därav namnet.

Alias: svarta hål och svartahål

normal

Vad är ett svart hål? Kort sagt skulle man kunna säga såhär: En massa vars gravitation är så stor att ingenting som är tillräckligt nära, någonsin kan komma därifrån. De kallas svarta hål just därför att de är svarta. Varför? Jo, inte ens ljuset kan smita undan från den enorma gravitationen.

De allra flesta forskarna har nu medgett att det finns svarta hål på sina håll i universum. Man kan inte se dem, men det finns en del annat som tyder på att dem faktiskt finns. Det kan man se på omgivningen kring det svarta hålet. Eftersom gravitationen är så hög ser man rätt tydligt hur objekt omkring massan påverkas. Exempelvis kan stora gasjättar se ut att kretsa kring ingenting. Man kan också se hur gas från närliggande stjärnor sugs iväg och forma en gasskiva kring något tomt. Detta kan inte förklaras på andra sätt än just svarta hål.

Hur bildas ett svart hål?

En stjärna lever inte för alltid. En stjärna måste ha tillgång till stora mängder väte. Våran sol exempelvis är 75 % väte och 25 % helium. Fusionen i solen omvandlar hela tiden ofantliga massor helium från vätet, därav energin. När vätet tar slut dör stjärnan. En stjärna med solens massa lever ungefär i 10 miljarder år.

Om en stjärna har en massa på 3,2 solmassor eller högre kan ett svart hål bildas. Ingenting kan stoppa ett blivande svart hål. Den dras ihop såpass kraftigt att den imploderar (motsatsen till exploderar). Det uppstår nu en singularitet. Det är en oändligt liten punkt med en oändligt stor massa/gravitation. Detta är mycket svårt att tänka sig, men många forskare tror att det existerar. Det är detta vi ska ta upp nedan.

Olika typer av svata hål

Vanliga svarta hål
Dessa hål har bildats ur en kollapsad stjärna som jag tidigare nämnde. Stjärnan måste ha en massa på 3,2 solmassor för att kunna bli ett svart hål. Det finns förmodligen stjärnor som är hundra gånger större en Solen.

Svarta minihål
Dessa små svarta hål bildades strax efter Big Bang. Det rådde extrema förhållanden vilket skapade svarta hål lite var stans. Såkallade svarta minihål. De har en massa på bara några tusen ton. De kan dock inte vara hur små som helst, de blir då instabila.

Massiva hål
Man vet nästan helt säkert att det finns galaxer med enorma svarta hål i sitt centrum. Vintergatan tros ha ett sådant svart hål i sin mitt. Dessa hål kallas massiva hål eller galaktiska svarta hål. Man har uppmätt mängder av energi ifrån galaxers mitt. Sådana mängder av energier skulle bara kunna orsakas av ett massivt svarta hål. Ett sådant hål skulle kunna ha en massa på 100 miljoner solmassor. Dess uppgift skulle kunna vara att hålla galaxen samlad så att inte alla stjärnor bara for ut i tomma intet.

En resa ner i ett svart hål

Händelsehorisonten är den gräns som finns runt alla svarta hål. Den går inte att se, inte ens om man färdas genom den men man skulle snart märka av den. Om man en gång passerat en sådan gräns är det omöjligt att vända om.

Vad skulle hända om man verkligen åkte ner i ett svart hål? Det skulle inte gå i praktiken på grund av gravitationen. Den är så kraftig att den vid dina fötter är många gånger kraftigare än vid ditt huvud (förutsatt att du står med fötterna mot det svarta hålet). Det skulle resultera i att du drogs ut till en tunn, tunn tråd. Det är alltså inte möjligt att åka ner, eller igenom ett svart hål.

Om vi bortser från det en stund då? Jo, enligt Einsteins relativitetsteori skulle tiden gå allt långsammare i förhållande till de som stod utanför händelsehorisonten. Tillslut skulle tiden bli oändligt långsam, man skulle färdas genom tiden i en ohygglig hastighet.