Hem

Barnet Bok

den sista slaven

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1032, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/barnet.html
är Bok
Publicerad år 1991
ISBN 91-86328-88-3
sidantal 88
Av Matti Bergström
Publicerad av Seminarium

Alias: barnet

normal
ÄmneEaa
Omfång21x15 cm

normal

Innehåll

 Förord
 Hjärnan
  Uppfostran
  Den första resursen: Kraften
  Den andra resursen: Kunskapen
  Den tredjke resursen: Värdet
  Beteendekontroll
  Den kreativa hjärnan
  Kreativitet och katastrof
 Barnet
  Uppfostringsfilosofi
  Kunskapstoleransen
  Inlärningsekonomi
  Inlärningsspiralen
  Möjlighetsglasögon
  En skola
 Slaven
  De unga och samhället
  Tre slavar
  Den sista slaven
  Befria barnet
  Är skolan nödvändig?
  Neuropedagogik
 Värdesamhället
  Värden och samhället
  Värdetro
  Barnrätt
  Barn och neuroteologi
  Den värdeinvalida skolan
  Neuropedagogiska konsekvenser
 Slutord: Den befriade slaven

normal

Baksidan

- Dagens skola passar inte barn, hävdar hjärnforskaren Matti Bergström. Barn måste få utvecklas genom lek, fantasi och skapande. I annat fall blir de inte kreativa som vuxna.

All utveckling förutsätter kreativa, nydanande individer! I kunskapsskolan släcks dessa förmågor genom att ett alltför starkt kunskapstryck förs in alltför tidigt. Låt istället barn behålla sin naturliga lekfullhet och vildhet - befria barnet!