Hem

Månmagi Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150770, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Bok
Behandlar Månen i de astrologiska tecknen
Publicerad år 1998
ISBN 91-37-11070-5
sidantal 127
Av Lori Reid

En bok som tar upp måncykeln, förmörkelser, brott och svartsjuka, måntecknen, tips för hemmet och nattens gudinna.

Alias: månmagi

normal

Bokens baksida

Månen är magisk och vi kan alla leva i enlighet med dess faser. Månen har en stark inverkan på jorden. Den har styrka nog att påverka vettenståndet i världshaven och dess inflytande över oss människor är stort.

Nästan alla vet vilket tecken solen stod i när de föddes. Men minst lika viktigt är det måntecken man har, för måntecknet speglar den inre personligheten medan soltecknet visar hur man framställer sig själv inför andra och har att göra med det yttre jaget.
Den här boken är inspirerande, praktisk och en guide till hur vi kan använda månens rörelser i vårt dagliga liv. Här finns tro och sägner om månen, sex, fertilitet och barnafödande, affärslivet, kropp, själv och hälsa. Enkla måntabeller visar månens röresler under hundra år - 1920 - 2020.