Hem

Buddhistisk ritual Ritual

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 663312, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Ritual

Buddhister knäfaller, tillber och förrättar offer

Alias: buddhistiska ritualer och buddhistisk ritual

normal

Buddhisten har tillbedjansritualer precis som utövare av andra religioner.

Utanför templet tar buddhisten av skorna, som står för smuts och orenhet.

Inne i templet knäböjer buddhisten tre gånger framför altaret som symbol för de tre tillflykterna (se ämnet).
Kroppens högra sida vänds mot det man tillber - t.ex. en Buddhastaty.

Texter reciteras, gärna mässande av munkarna och helst på heligt språk.

Lekmannen har oftast med offergåvor som ljus, rökelse (pinnar) eller blommor. Även doftande parfymer används.
Under vissa högtider kan även lekmän (som munkarna) leva i celibat, fasta under dagen och avstå från kött och fisk.

Meditation utövas inte bara av munkar utan lärs numera ut i kurser för alla. Ofta ingår meditation i buddhistens vardag.