Hem

Diagnostik för depression

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 678418, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor

De kriterier som gäller för att fastställa depression

Alias: diagnostik för depression och diagnostiska kriterier för depression

normal

Diagnostiska kriterier

Symptomen nedan ska ha varat under två veckor, mest hela dagen och så gott som dagligen och ha medfört förändring av personens tillstånd.

(1) nedstämdhet(t.ex. ledsenhet eller tomhetskänslor), eller vad andra kunnat observera (t.ex. verkar gråtmild)

(2) påtagligt minskat intresse för eller minskad glädje av så gott som alla aktiviteter

(3) viktförlust eller viktuppgång , eller minskad eller ökad aptit

(4) sömnlöshet eller ökad sömn

(5) psykomotorisk agitation eller hämning (iakttagbar för omgivningen)

(6) trötthet eller minskad energi

(7) känslor av värdelöshet eller skuldkänslor(kan vara av vanföreställningskaraktär, ej bara självanklagelser/skuldkänslor för att ha blivit sjuk)

(8) minskad förmåga att tänka eller att koncentrera sig

(9) återkommande tankar på döden, återkommande suicidtankar

(10) Bristande livslust