Hem

Färghealing - för balans och hälsa Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 394358, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Färger
Publicerad år 2001
ISBN 91-534-2182-5
sidantal 64
Av Lilian Verner-Bonds
Publicerad av ICA Bokförlag

Bok om färger och deras healande förmåga.

Alias: colour healing och färghealing - för balans och hälsa

normal

Bokens baksida

FÄRG FINNS RUNT OMKRING OSS och påverkar vårt dagliga livpå oräkneliga sätt. Vi gör förgval varje gång vi bestämmer vad vi ska ha på oss, vad vi ska äta och hur vi ska inreda hemmet. Genom att öka vårt medvetande om färgernas kraft och effekten de har på vårt humör, våra känslor och till och med vår prestationsförmåga, kan vi lära oss att använda färger för att börja göra positiva förändringar i vårt liv.
Färghealing för balans och hälsa är en tydlig handbok och en introduktion rill färgterapi som på ett effektivt sätt kan användas för att läka fysiskt, känslomässigt och mentalt kaos. Först förklaras hur färgterapin uppstod, sedan följer en beskrivining av 13 viktiga färger och deras egenskaper. Här förklaras varför de är effektiva vid behandling av olika medicinska tillstånd. Den tredje delen tar upp färger i hem- och kontorksmiljö och ger praktiska råd om hur man ändrar stämning i ett rum. Användadet av ljusterapi, kristaller och färghjul inom färgterapin behandlas också, tillsammans med förslag på enkla meditationsövningar.