Hem

Gerotranscendens Transcendens

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 626912, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Transcendens

Begreppet gerotranscendens används för att beteckna den form av andlig och psykologisk mognad som följer med hög ålder.

Alias: gerotranscendens och ålderdomsandlighet

normal

Transcendens betecknar gränsöverskridande - ofta med syftning mot andlighet. Beteckningen gerotranscendens står för den naturliga övergång mot förhöjd andlig insikt den åldrade människan upplever.

Begreppet utvecklas och beskrivs av Lars Tornstam, prof. i sociologi vid Uppsala universitet. Det innebär andlig och psykologisk mognad, en ökad förståelse för existentiella frågor och känsla av samhörighet med universum.

Enligt forskarna omdefinierar människan med stigande ålder tid- och rumsbegrepp, sina relationer till liv och död och sig själv som del i alltet. Som ett naturligt led i utveckling byggd på långt liv och erfarenheter ändras förhållningssättet till grundläggande existenstankar, vilket i sig möjliggör tillfredsställelse och möjlighet att sluta sina dagar med tacksamhet och frid i sinnet.

Inga-Lill Valfridsson, författare och dipl. andningspedagog, antar att den gerotranscendens som tidigare generationer uppnådde i 80-årsåldern nu kan tänkas komma redan vid 40-års ålder.

En av anledningrna skulle vara en konsekvens av att mognad och andlighet fördjupas tidigare för varje generation.