Hem

Heading Toward Omega Bok

In Search of the Meaning of the Near-Death Experience

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1066, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/heading_toward_omega.html
är Bok
Publicerad år 1984
Av Kenneth Ring

Han finner ett provokativt mönster av mycket positiva förändringar i åsikter, värderingar och beteende.

Alias: heading toward omega - in search of the meaning of the near-death experience

normal

Upplaga
ISSN
Omfång


normal

Kommentarer

Kenneth Ring har här samlat erfarenhet från tre års intensiva studier av mer än ett hundra nära-döden-upplevelser (NDU). Han finner ett provokativt mönster av mycket positiva förändringar i åsikter, värderingar och beteende. Upplevelserna är ofta starka katalysatorer för andligt uppvaknande och psykisk utveckling. Djupa NDUer innefattar ofta påtagligt lika visioner av framtiden för vår planet. Han drar t o m slutsatsen att dessa upplevelser kan vara del i en evolutionär utveckling mot högre medvetenhet för hela mänskligheten. De kan förebåda födelsen av en ny planetär medvetenhet i vår färd mot Omega, det slutliga målet för mänsklig utveckling.