Hem

Ma Deva Padma ( 1947 - ) Konstnär

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 523751, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: skrutt
är Konstnär
Start 1947

Har bland annat designat tarotkortleken Osho Zen.

Alias: ma deva padma och susan morgan

normal

Ma Deva Padma (Susan Morgan), träffade först på meditation genom att arbeta med Aricaininstitutet. Hennes kontakt med Oscar Ichazo och begreppet objektiv konst var början till hennes försök att smälta samman ett konstnärligt uttryck med erfarenheten att vända sig inåt.

1975 for hon till Indien för första gången och blev lärjunge till den upplyste mästaren Osho. Genom hans vägledning upptäckte hon att kreativitet är hennes meditation. Hennes profilerade utflöde av meditativ konst har synts i böcker och tidskrifter hela världen över.

Under det skapande arbetet med bilderna och symbolerna i tarotleken fick hon under hela den fyraåriga processen stöd av många kvinnor och män i Oshos kommun, som delade med sig av sina insikter och sin inspiration till henne. Men framförallt genom den sällsynta gåva av kärlek och insikt hon fick av osho.

Hon tackar särskilt Ma Jivan Upasika som inspirerade henne att börja med projektet 1989 och som delade med sig av sin förståelse av tarot.

Hon säger: Det är en stor gåva att ha fått detta tillfälle att utforska tarotkortens vishet och översätta den till en samtida form för alla som söker sin sanna natur. Det hade inte varit möjligt utan stöd av Oshos vishet.