Hem

Makten som skapar och förgör Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1195, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/makten_som_skapar_och_foergoer.html
är Bok
Publicerad år 1999
ISBN 91-972773-5-5
sidantal 128
Av Dénis Lindbohm
Publicerad av PSI-Cirkelns Förlag

Alias: makten som skapar och förgör

normal

Till HTML av Kjell Gundersen


Omfång14x21 cm
OmslagMaria Lombide

normal

Innehåll


normal

Kommentarer

Det handlar om världssjälens kraftfält, det som är orsak till allting, från tillblivelse till förgängelse och allting däremellan.

Det är lätt att uttala ordet magi och tro att man då vet vad det handlar om. Så gör många, men så gör inte jag. Tidigare böcker i ämnet har fått goda vitsord från många läsare, just för att det i dessa utredes och förklaras. Det är något absolut nödvändigt, för om man inte förstår vad det är så kan man omöjligt oumlppna förbindelse till Makten.

Det finns så förtvivlat många missuppfattningar om den interdimensionella grundspänningen, det kosmiska urfältet, den gudomliga kraften som så enkelt kallas magin. För mig är det angeläget att söka ge en sannare bild av magins dimension, med stöd i erfarenheter och kunskapersom samlats i både detta och tidigare liv.

Efter att minnen ur tidigare liv börjat uppenbaras år 1929 kom så småningom ett allt intensivare grubbel över den bakomliggande meningen. Jag sökte kuskaper i minnena. Senare, efter att ha funnit metoden för själsresor, sökte jag bortom den jordiska tillvaron och fann att alltings grund är just detta som vi så enkelt kallar magin, men som är ofantligt mycket mer. Magin är nyckeln till all mystik, den är alltings ursprung.

MEN! Om man inte förstår vad magin egentligen är och inte utövar den sant och äkta och rätt så fungerar den inte - eller får fel verkningar.

Denna bok behandlar delvis ämnen som skildrats i tidigare böcker, men utökat och med sådant som inte återgetts förut. Här ges fler och andra metoder än de som förut beskrivits för att skapa talismaner och amuletter. Här anvisas hur man framställer speglar för skydd mot onda inflytelser - och för att kunna se in i andra världar.

Och observera: Vad jag lär ut har ingenting med ondskans andemakter att göra. Det är inte vad man kallar svart magi. Jag inleder ingen i frestelse och anvisar inga villovägar.

Kjell Gundersen:

Det handlar om den para-dimensionella urspänningen. Det handlar om den kosmiska grundkraften.

Det handlar om MAGIN.

Detta är en källskrift och lärobok om magins tidlösa konst. Här utredes och förklaras vad magiska kraften och makten är för något, hur man gör för att öppna förbindelse till dess källa och hur man styr processerna. Denna bok gör det möjligt att öppna pentagrammets portal till den trolska världens oändliga krafter.