Hem

Maya-hypotesen Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 527418, v4 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Maya, 2012 och Mayakunskap
Publicerad år 1994
Av Carl Johan Calleman

Boken beskriver Jordens utveckling med hjälp av mayakalendern. Kan laddas ner gratis i pdf-format.

Alias: mayahypotesen

normal

Bokens baksida

Beror de omvälvningar som vi ser i världen i dag på att jorden just har börjat slutfasen på sin utveckling till en ny och högre form av organism, Gaia Harmonica? Skulle uppkomsten av denna organism kunna innebära slutet på den mänskliga historien och en möjlighet för människorna att leva i harmoni med varandra och med naturen? Har svenskarna en speciell roll i att initiera skapandet av denna organism genom meditationerna vid Venuspassagerna år 2004 och 2012 och att sedan organisera den planetära människans pyramidbygge? Var Maya-folket det första folk på jorden som var i intuitiv kontakt med den universella rytmik som bestämmer uppkomsten av liv och medvetande i universum? Är det möjligt att förutsäga den möjliga uppkomsten av en harmoniskt integrerad planet till åren 2011-2012, och vad måste vi göra för att detta i så fall skall kunna hända?

I denna bok, som för första gången erbjuder en tolkning av Maya-folkets tidscykler och utifrån denna ett alternativt totalperspektiv på den mänskliga existensen, försöker författaren besvara dessa frågor vilka är av avgörande betydelse för alla som vill engagera sig för det fortsatta livet på jorden.

normal

Kan laddas hem gratis i pdf-format på:
http://www.calleman.com/Swedish/mayahyp.pdf

Besök även författarens hemsida:
http://www.calleman.com