Hem

Mind and brain - The Many-Faceted Problems Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1099, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/mind_and_brain.html
är Bok
Av Sir John Eccles

Vetenskapens enorma framgång och den därmed sammanhängande prestigen har mycket klart stött åsikten att medvetandet är identiskt med hjärnan och att alla mentala funktioner i princip kan förklaras av kroppsliga processer

Alias: mind and brain - the many-faceted problems

normal

ISSN
Omfång


Upplaga2

Enligt anmälan i Journal of Parapsychology december 1989: Även om dualismen mellan kropp och själ tas för givet av vårt sunda förnuft har vetenskapen i allmänhet förnekat själen och fortsatt som om den inte existerade. Vetenskapens enorma framgång och den därmed sammanhängande prestigen har mycket klart stött åsikten att medvetandet är identiskt med hjärnan och att alla mentala funktioner i princip kan förklaras av kroppsliga processer. Flertalet vetenskapsmän tycks ansluta sig till denna identitets-hypotes. Det finns dock några undantag. Sir John Eccles, som fick nobelpris 1963 för sina studier av nervöverföring är en av dem.

Han har i denna bok sammanställt 28 korta bidrag med kommentarer till (fyra kommer från honom själv). Bidragen har tidigare presenterats vid de årliga internationella konferenserna om vetenskapernas enhet, som ägde rum mellan 1972 och 1978 med välkända neurovetenskapare och filosofer. De tema som förekommer i boken sträcker sig från evolutionsbiologi till filosofin om liv och död. De är indelade i fyra delar: (1) filosofiska bidrag till problemet hjärna/medvetande, (2) samband mellan hjärnan och medvetandet, (3) medvetandets biologi, och (4) meningen med livet och döden utifrån mind/brainproblemet. Bland bidragsförfattarna märks Brian Josephson, Benjamin Libet, Karl Pribram och Roger Sperry.