Hem

Neith Modergudinna, Egyptisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 133101, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Modergudinna och Egyptisk gudom

Himlens, hantverkets och visdomens gudinna.

Alias: neith

normal

Moderguddinna som förknippades med krig och jakt. Hennes emblen var en sköld med två korslagda pilar.
Centrum för hennes kult låg i Sais (Sael-Hagar) i Nildeltat.
Den egyptiska mytologin har flera skapelseberättelser, men en förtäljer om Neith.
Neith ska ha stigit up ur urvattnet, Nun och skapat gudar och människor. Hon spottade i vattnet och skapade på så vis Apep.
Hon ska även ha blivit tillfrågad utav gudarna som skulle dömma i konflikten mellan Horus och Seth. Hennes svar var att Seth skulle få som utländska gudinnorna Anat och Astarte som hustrur mot att han lämnade över tron till Horus.