Hem

Objektivismen Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428124, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Guson
är en sorts Filosofi

Är en filosofi som konstruerades och förespråkades av den rysk-amerikanska författaren och filosofen Ayn Rand.

Alias: objektivismen

normal

Objektivismen enligt www.susning.nu

Objektivismen är en filosofi som förespråkades av den rysk-amerikanska författarinnan och filosofen Ayn Rand. Det är ingen erkänd akademisk disciplin, utan en utomakademisk företeelse.

Objektivismen går bland annat ut på att man bör följa sin förnuft, och att det bästa för samhället är om alla individer kämpar för sina egna mål och sin egen lycka och inte för altruistiska mål. Synergieffekterna från denna egoism, menar Rand, leder till att samhället utvecklas optimalt.

Objektivismen är mycket populär i vissa nyliberala kretsar.

Objektivismen behandlar fem filosofiska områden; metafysik, kunskapsteori, etik, politik och estetik.