Hem

Poltergeist i en restaurang i Georgia Skildring

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 643, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/psi/rspk/restaurang.html
är Skildring

Japansk restaurang i Georgia hade problem med olika spök-effekter, t ex glödlampor som skruvades ur & fotsteg.

Alias: en poltergeist i en restaurang

normal

Titel: An Investigation of Reported Hunting Occurences in a Japanese Restaurant in Georgia

av William Roll, Michaeleen Maher och Barclay Brown

William Roll fick i oktober 1991 samtal från en japansk restaurang i Georgia. De hade problem med olika spök-effekter, t ex glödlampor som skruvades ur, fotsteg, uppenbarelser som visade sig och en frys, som flera gånger sattes på. Flera anställda och en gäst hade störts av de oförklarade fenomenen, och trodde att restaurangen var hemsökt av spöken. Forskarna utförde då en lång rad mätningar, kvalitativa och kvantitativa för att studera fenomenen och för att försöka forstå de fysiska, psykologiska och neurofysiologiska processer som kan ligga till grund för dem.

Den kvantitativa delen av undersökningen använde sig av en teknik att mäta fält som utvecklats av Schmeidler. Man utsåg både forsökspersoner och kontrollpersoner och lät båda grupperna gå runt på platsen och på lokalritningar markera platser de trodde kunde ha samband med fenomenen. Försökspersonerna beskrev också på check-listor personligheten fysiska karakteristika och aktiviteter de trodde kunde gälla hos ett spöke som rapporterats på platsen.

Tre checklistor

Den första gällde spökets personlighet. Denna lista utformade William Roll baserad på information man fått från vittnena och mediala personer. Listan hade 71 punkter och där fick man ringa in de punkter man tyckte beskrev personligheten hos spöken man iakttagit på platsen, och stryka över alla ord man tyckte inte alls stämde med de intryck man fått.

Kontrollpersonerna ombads ringa in ord de trodde en medial person skulle använda for att beskriva ett spöke på platsen, och stryka över de ord de starkt tvivlade på att en medial person skulle använda.

Checklista 2 gällde fysiska egenskaper hos spöket. Denna lista innehöll 12 frågor om spökets ålder, kön, längd, kroppsbyggnad etc. Deltagarna ombads ringa in svaren de tyckte stämde för spöket de hade känt av eller upplevt. Kontrollpersonerna fdrväntades fylla i checklistan så som de föreställde sig att en medial person skulle fylla i den. Det fanns mellan två och fem svarsmöjligheter på dessa frågor.

Checklista 3 gällde spökets aktiviteter. Denna lista innehöll 43 punkter där man skulle ringa in aktiviteter som man tyckte bäst stämde med vad spöket tycktes ha gjort, och kryssa över aktiviteter som inte stämde med vad spöket hade gjort. Kontrollpersonernaombads fyllai denna checklista som de trodde att en medial person skulle svara.

Utrustning

Man använde en magnetometer, en Alphalab Tri-Field meter som mätte i milligauss och var kalibrerad för 60 hz sinusvågor, for att mäta magnetfältets styrka på olika ställen i restaurangen. Magnetfältsstyrkan på platser där oförklarade fenomen hade rapporterats skilde sig signifikant från platser där man inte rapporterat några ovanliga fenomen. Det var en faktor man fann borde följas upp.

Infraröd fotografering användes. Man tog 36 bilder på platsen. De gav ingenting.

Polaroid-fotografering skedde, både på platser där ovanliga fenomen rapporterats och där man inte rapporterat några sådana. Dessa kort avslöjade dock inga bevisanomalier av något slag.

Den del av undersökningen som gav positiva svar var den som berörde fysiska kännetecken. Dessa svar stämde klart bättre från de som betecknats som mediala jämfört med de som betecknats som kontrollpersoner.