Hem

Praktisk parapsykologi Bok

Paranormala fenomen i vardagslivet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1129, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/praktisk_parapsykologi.html
är Bok
Behandlar Dop
Publicerad år 1990
ISBN 91-528-0481-X
sidantal 144
Av Örjan Björkhem
Publicerad av Zindermans

Paranormala fenomen i vardagslivet

Alias: praktisk parapsykologi

normal
Omfång16x22 cm

normal

Innehåll


normal

DET SPÖKAR PÅ VETTINGE

I Praktisk Parapsykologi redogör den välkände religionspsykologen och författaren Örjan Björkhem för första gången för sina epokgörande experiment på Vettinge herrgård i Skåne.

Här visar han att vi alla har förmågan till tankeöverföring, till att se in i framtiden och redogör också för den speciella teknik som han utarbetat för att locka fram de dolda förmågorna hos vem som helst.

Örjan Björkhem menar emellertid att vi kan mycket mer än så - i boken visar han hur en grupp amatörer till och med kan skapa ett spöke, ett paranormalt fenomen som får tydliga objektiva, fysiska effekter.

Den vetenskapliga forskningen inom parapsykologin har i hundra år stått och stampat på samma fläck utan att ens kunna påvisa de fenomen den skulle studerat. I Praktisk Parapsykologi visar Örjan Björkhem hur man faktiskt kan få fenomenen att framträda när man själv vill. På ett lättillgängligt språk skildrar han här för första gången ett verkligt genombrott inom parapsykologin.


normal

Kommentarer

Örjan är välkänd religionspsykolog och författare. Han visar här att vi alla har förmågan till tankeöverföring och till att se in i framtiden, och beskriver i denna bok den speciella teknik han under senare år utarbetat för att locka fram de dolda förmågorna hos vem som helst. Han visar t o m hur en grupp amatörer kan skapa ett spöke, ett paranormalt fenomen som får tydliga objektiva, fysiska effekter.