Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Projekt avslöjande Ideell organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 561961, v2 - Status: normal.
är Ideell organisation

Grupp som agerar som en portal för information gällande The Disclosure Projekt och CSETI.

Alias: projekt avslöjande

Detta är uppslagsordet för Projekt avslöjande. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Ideell organisation.

Besök

Projekt avslöjandes webbplats

http://www.avslojande.org

normal

Onsdagen den 9 maj, 2001, framträdde över tjugo vittnen från militära, statliga, underrättelsetjänster, företag och forskningsinstitutioner på National Press Club i Washington, DC för att fastställa realiteten om UFO/utomjordiska farkoster, utomjordiska livsformer och avancerad energi och framdrivningsteknik.

Tyngden från förstahandsvittnen tillsammans med stödjande statlig dokumentation, inspelningar av radarobservationer och audioinspelningar från radartorn, etablerade utan tvekan realiteten av dessa fenomen.

The Disclosure Projekt, med grundaren Steven M. Greer, var värd för presskonferensen som åtföljdes av mer än 100 media representanter och som sågs utav mer än 250 000 människor Online. Projekt Avslöjande är en portal för information gällande The Disclosure Projekt och CSETI.

Målsättningen är att översätta all information för att göra den mer tillgänglig för den svenska allmänheten, sprida kunskap om ET / fri energi samt utbilda och forma grupper i CE-5 protokollen.

För att informationen inte ska bli ensidig publicerar vi även artiklar och åsikter som går helt isär med Projekt Avslöjandes egen linje. Detta för att läsaren själv ska kunna jämföra och väga åsikterna för att kunna ta ett objektivt beslut om innehållet i dessa sidor.

Anledningen till att Projekt Avslöjande startades är att vi alla har en skyldighet mot våra barn och deras barn i generationer framåt att avslöja sanningen. För den kan ge oss en frisk värld, lika möjligheter och chansen att nå stjärnorna - allt om vi bara vågar veta.