Hem

Rösten som talar för Gud Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 388121, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Den monoteistiska guden
Publicerad år 2003
ISBN 91-7715-254-9
sidantal 215
Av Ewa Forkélius
Publicerad av Egmont Richter

Det här är ingen traditionell bok om religion. Den är en del av en högre kunskap som alla besitter.

Alias: rösten som talar för gud

normal

Baksidan

Alla har vi tillgång till visdomens röst inom oss - rösten som talar för Gud. Den här boken visar dig hur du ska komma i kontakt med den och därigenom blir sant lycklig!

Rösten som talar för Gud skiljer sig markant från de allra flesta böcker inom samma genre i det att den talar om sanningar som har glömts men som efterhand kommer att väckas till liv. Ett igenkännande vaknar och du kan inte undgå att på ett genomgripande sätt verkligen förändras.

Genom boken får vi ta del av den visdom som ger oss allt det vi saknar; den kärleksfulla rösten inom oss vet exakt vad vi behöver vid varje givet tillfälle. Du kommer att få vara med om en resa du aldrig ens i dina vildaste fantasier har kunnat föreställa dig.

Om du är villig att verkligen ta reda på sanningen om dig själv och välkomnar en djupgående förändring i ditt liv är Rösten som talar för Gud ett måste. Lär dig hur du, genom att komma i kontakt med din egen kloka och kärleksfulla röst, kan skapa precis det liv du drömmer om. Det finns inga hinder eller begränsningar, allt är möjligt!

Det här är ingen traditionell bok om religion. Den är en del av en högre kunskap som alla besitter. Den här texten handlar heller inte om dogmer eller regler, utan om att lära sig att lyssna till sin inre röst - rösten som talar för Gud.

Rösten som talar för Gud är på alla sätt en komplett kurs i andlig utveckling, och innehåller såväl textdel som övningsdel. I textdelen beskrivs vårt sinnes natur samt orsakerna till våra problem, bekymmer och smärtupplevelser. Vi får svar på varför vi har så svårt att finna varaktig lycka och frid; de bakomliggande orsakerna till rädsla, relationsproblem, oro och sjukdom mm.

Genom övningsdelen som består av 74 övningar, får vi med tydlighet visat för oss att det finns en väg ut ur dessa upplevleser; att vi faktiskt själva har den fulla kontrollen över vårt liv, och att det är fullt möjligt för oss att leva i fullständig frid, harmoni och lycka - nu, och för alltid.