Hem

Upptäck Kvantpsykologin Facklitteratur

En syntes av modern fysik, Buddhistisk visdom och västerländsk psykologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 413990, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Buddhism och Psykologi
Publicerad år 1998
ISBN 91 7738 489 X
sidantal 280
Av Stephen H Wolinsky
Publicerad av Svenska Förlaget

En bok av Stephen Wolinskya.

Alias: upptäck kvantpsykologin

normal

Bokens baksida

Bild på Upptäck Kvantpsykologin
Bokens omslagsbild.

Kvantfysiken har lämnat många viktiga förklaringar kring universums uppkomst. Ur denna kunskap kan också många viktiga lärdomar dras om hur människan fungerar.

Stephen Wolinsky presenterar här kvantpsykologin som har hämtat idéer och tankar ur många källor. Från sufism, veda och buddhismen, från västerländska psykologer som Erickson och Jung och från fysiker som Einstein och Bohm. Nyckeln i Wolinskys system är förnekandet av kausaliteten, alltså att orsak föder verkan.

Uppfattningen om universum som tomhet och varje människa som del i denna tomhet delar kvantpsykologin bl a med buddhismen. De förklaringar och teoretiska modeller som författaren ger hjälper till att skapa en efterlängtad syntes mellan analys och mystik och erbjuder ett icke-religiöst sätt att se på tillvaron. Och med övningar och kontemplationer - för enskilt bruk eller i grupp - leder han läsaren stegvis framåt.

Kanske har Wolinsky här hittat kärnan i den moderna människans metafysiska sökande.