Hem

Vincent Reddish Astronom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 564643, v2 - Status: normal.
är Astronom

Skotsk astronom som framlagt ny teori om hur jordstrålningsfenomen uppkommer.

Alias: vincent reddish

normal

Forskare och astronom som lagt fram en helt ny teori, baserade på omfattande empiriska studier, om hur jordstrålningsfenomen uppkommer och kan förklaras.

Han var chef för Edinburough Observatory från 1975-1980.

Det hela började med att Storbritaniens försvarsdepartement undersökte rykten om att man i Ryssland forskat på en teknik där roterande massor ger upphov till ett fält som kan passera igenom alla slags material. Man trodde på departementet att ett sådant fält skulle kunna användas för att kommunicera med ubåtar. Därför tillfågades Vincent Reddish, som var känd för att gå med slagruta om han ville undersöka om det låg något i dessa rykten.

Reddish hade intresserat sig för fenomenet eftersedan en granne till honom hittat en ledning i marken med en slagruta och pubicerat vetenskapliga artiklar i ämnet.

Reddish satte igång att experimentera och fann att alla roterande massor sänder ut ett fält som kan detekteras med en slagruta.

I en rad experiment fastställde han att det mönster av ställen på jordytan där slagrutan ger utslag, i mycket liknar det de fält som uppkommer när radiovågor interfererar. Dessa interferensmönster har han sedan dess kunnat framställa på artificiell väg.

Han har sedan vidareutvecklat teorierna och samarbetar med en rad andra forskare i Europa och Ryssland för att bl.a. ta fram ett mätinstrument för dessa fält.

Källa: What lies beneath, Focus Juli 2004