Hem

Vlad Drakylia Vampyr, Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 532784, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Nickehorror
är Vampyr och Person

Historisk grym rumänsk furste - symbol, som "greve Dracula" för litteraturens vampyrer

Alias: greve dracula, vlad drakylia, vlad tepes och vlad v tepes

normal

Dracula - Vlad V Tepes (spjutkastaren)

Greve Draculas riktiga namn var Vlad V Drakylia, i folkmun Dracula, som är en avledning av det rumänska ordet för djävul. (Hans namn har dock diskuterats och det finns även en teori att han hette Vlad III Dracula.) Dracul- drake/djävul. ula- son av. Namnet skulle då betyda Drakens son eller Djävulens son.

Som 17-åring blev Dracula furste av det rumänska furstedömet Transylvanien och under vissa tider också Valakiet. De kommande åren skulle den unge regenten styra sitt land med järnhand.
Det sägs att sultanen skickade några sändebud till honom. När de kom fram de sina huvudbonader på, såsom seden var i deras land. Vi tar aldrig av dem inför härskare förklarade de. Dracula blev ilsken och svarade: Nåväl, jag vill ge er styrka att hålla fast vid era seder, varpå han befallde att huvudbonaderna skulle sättas fast med kraftiga spikar på deras huvuden.

Dracula ville rensa sitt land från skurkar, tjuvar och lögnare. Då räckte det inte med småstraff som piskrapp eller fängelse. Han bestraffade hellre med eftertryck. Och allra hellst med hjälp av spetsiga träpålar. Offret lyftes upp med hjälp av en vippbräda och sänktes ner över pålens spets. Därefter fick offret skrika och sprattla bäst det ville medan pålen trängde upp genom inälvorna. I vissa fall kunde det ta två dygn innan offret äntligen dog. Män, kvinnor, unga, gamla, barn vem som helst kunde råka ut för Draculas missnöje och då stod alltid en spetsad påle redo. Herrar med högre rang lät han spetsa på pålar som var förgyllda på toppen. Rykterna om furstens grymhet spred sig snabbt och han fick snart namnet Vlad Tepes pålspetsaren, spjutkastaren.

I augusti 1460 påstås Dracula ha låtit döda 30.000 människor. På bergen runt Brasov restes en skog av pålar med ruttnande lik. Man kunde tro att Dracula var en hatad tyrann. Men många medborgare betraktade honom som en hjälte som enade landet. Han gav sitt stöd till den inhemska handeln. Hantverket blomstrade , människor färdades i säkerhet längs vägarna.

Det finns en historia som beskriver hur Dracula fostrade sina medborgare att vara ärliga. Vid en brunn på torget i Tirgoviste brukade resande stanna till och dricka vatten. Dracula lät ställa dit en bägare av renaste guld, som alla kunde använda att dricka ur. Under de år Dracula regerade blev bägaren aldrig stulen.

Dracula lyckades dock skaffa sig desto fler fiender i grannländerna. 1462 blev han tillfångatagen av den ungerske kungens män och förd till fästningen Visegrad. Där skulle han tillbringa 12 år i fångenskap. En rysk ambassadör på besök berättar hur Dracula i sin ensamhet roade sig med att samla in möss och råttor som han spetsade på små pålar och ställde upp längs väggarna i cellen.

Under denna tid passade hans fiender på att sprida rykten om den grymme Dracula och hans illdåd. Tack vare den nyuppfunna boktryckarkonsten kunde man snabbt ge ut falsk information. Myten att han skulle vara vampyr kom däremot långt senare. Närmare på 18oo-talet av en engelsk författare som hette Bram Stoker.

Men Dracula skulle komma igen. Han släpptes ur sin fångenskap senhösten 1474. Han var då fast besluten att återerövra tronen från turkarna. Efter att ha samlat ihop en armé av moldaver från sin kusin, trogna män från Transylvanien och förrädare från Valakiet, gick han till anfall.
Turkarna och deras anhängare drevs ut från städer och borgar. De tvingades söderut, ända tills de jagades över floden Donau. Aldrig tidigare hade en turkisk armé lidit ett så stort nederlag. Dracula kröntes i mitten av november 1476 och togs emot av jublande folkmassor. Men triumfen skulle bli kortvarig. Moldaverna och transylvanerna gick hem. Då gick turkarna till anfall och Dracula fick söka skydd i staden Bukarest som det sägs att han grundade.

Dracula dog under ett slag nära Bukarest december 1476. Många tror att han blev mördad av adelsmän, som hatade och fruktade honom. Hans huvud lär ha skickats till Konstantinopel, där det visades för allmänheten, spetsat på en påle.

Munkar från klostret Snagov tog i hemlighet hand om Draculas kropp och lät begrava honom i kyrkan.

Det sägs att en arkelog lät undersöka graven på 1930-talet. Under stenhällen var graven tom. Kanske fick han ingen ro. Kanske var legenden sann: att han var Dracula den odödlige.