Hem

Att Spå i Vatten enligt Zorna Ritual, Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 630652, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Ritual och Instruktion

Denna Förutsägelseritual är väldigt användbar när Du vill få svar på en fråga men inte vågar lita på att det Du upplever verkligen är sanningen.

Alias: att spå i vatten och att spå i vatten enligt zorna

normal

Instruktion

Riktning: Öster

Element: Vatten

Tidpunkt: Morgon

Textilier: Blå kläder

Sten: Smaragd

1. Gå tidigt hemifrån till en sjö, bäck eller å där solen lyser på vattnet, men se inte rakt på solglittret

2. Betrakta ytan och hälsa elementet Vatten genom att säga:

Var hälsad
Moder Vatten,
Som är förknippad
Med mitt innersta väsen,
Jag kallar Dig
Till mig…

3. Håll Smaragden i handflatan strax under vattenytan, och medan Du ser på den säger Du:

Jag ber Dig
Smaragd,
Låt Ditt magiska ljus
Lysa in i mitt
Undermedvetnas
Mörkaste vrår…

4. Ta upp Stenen och håll den i vänster hand medan Du håller kvar frågan i Ditt medvetande

5. Låt frågan fylla Dig helt medan Du låter blicken vila på vattenytan, gärna med ögonen halvslutna

6. Släpp frågan och töm medvetandet på tankar, så kommer Du att få svaret i form av bilder för Din inre syn

7. Innan Du reser Dig upp och lämnar platsen säger Du:

Jag tackar Dig
Moder Vatten,
För Din närvaro
Och hjälp…