Hem

Lycka! Bok

En handbok i konsten att leva

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142075, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Buddhism, Lycka och Harmoni
ISBN 91-7711-961-4
Av Dalai Lama
Publicerad av Egmont Richter
språk Svenska

Baserad på samtal mellan Dalai Lama och Howard C. Cutler.

Alias: lycka!

normal

Baksidan

Utdrag ur Lycka!

Jag är övertygad om att själva meningen med vårt liv är att vi ska sträva efter lycka. Det står klart. Antingen man är religös eller ej och vilken religon man än tillhör, så söker man någonting bättre i livet. Jag anser alltså att hela rörelsen i livet går mot lyckan

Om du håller fast vid en känsla av medlidande, av värme, så öppnar någonting automatiskt din inre dörr. Genom detta kommunicerar du lättare med andra människor. Och denna känsla av värme skapar ett slags öppenhet. Du upptäcker att alla människor är precis som du, och därmed kan du lättare få en relation till dem. Det ger en vänskaplig anda. Då finns det mindre behov av att dölja någonting, och som resultat skingras känslor av rädsla, bristande självförtroende och otrygghet av sig själv.

Om du konfronterar ditt lidande direkt har du ett bättre utgångsläge i fråga om att bedöma problemets karaktär och omfattning. Den som utkämpar ett slag och är helt okunnig om fiendens tillstånd och stridskapacitet är helt oförberedd och blir paralyserad av rädsla. Men den som känner till motståndarens kapacitet har ett mycket bättre utgångsläge i striden. På samma sätt har du ett bättre utgångsläge att hantera dina problem om du konfronterar dem istället för att unvika dem.

normal

Innehåll

Del 1. Meningen med livet
Del 2. Mänsklig värme och medkänsla
Del 3. Att omvandla lidande
Del 4. Att övervinna hinder
Del 5. Avslutande reflextioner