Hem

Den oändliga visheten Bok

Råd för ett gott liv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155408, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Buddhism
Publicerad år 1989
ISBN 91-46-15811-1
sidantal 77
Av Dalai Lama

Boken är en sammanställning av texter ur tal som Dalai Lama hållit vid olika tillfällen över hela världena.

Alias: den oändliga visheten

normal

Jag ber för att den mänskliga familjen på denna planet skall bli mer kärleksfull, vänlig och förstående. Till alla som avskyr lidande, som tror på varaktig lycka är detta min innerliga vädjan.

Denna bok innehåller råd från en framstående andlig mästare, den Fjortonde Dalai Lama, det tibetanska folkets andlige och världslige ledare. det är vackra och inspirerande tankar, byggda på en oändlig vishet. Boken är en sammanställning av texter ur tal som Dalai Lama hållit vid olika tillfällen över hela världen.

Dess budskap är enkelt och samtidigt mycket svårt, omgestaltande och befriande. Dalai Lamas ord är frön som sås från hans hjärta in i våra, och vi måste öppna våra sinnen för att kunna ta emot dem.