Hem

Den yttersta orsaken

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 566615, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kirstenadriana

"DYO inrymmer ALLA gudar och väsenden. DYO är evig - utan början och utan slut. DYO fanns innan vårt universum fanns och kommer att finnas när vårt universum inte längre finns"

Alias: den yttersta orsaken och dyo

normal

Alla gudars och väsendens upphov och universums skapare.

DYO är ingenting man dyrkar eller tillber. DYO är alltså inte en traditionell gud - även om DYO skulle kunna vara också detta. DYO inrymmer ALLA gudar och väsenden. DYO är evig - utan början och utan slut. DYO fanns innan vårt universum fanns och kommer att finnas när vårt universum inte längre finns.

Alla pantheoners gudar, gudinnor och väsenden, är delar av DYO. Därför kan en vildhäxa acceptera både företeelser och väsenden, som betraktas som kristna respektive hedniska. Allt har en plats i DYO, och oavsett om de från början är skapelser av människor eller om de är äkta väsenden, så existerar de alla sida vid sida på astralplanet - bibliska änglar, indiska gudar, arabiska dji'nner, svenska troll, amerikanska seriefigurer etc.

Det vi kallar änglar är av hävd sammanlänkade med judendomen/kristendomen, men det är inte säkert att änglar objektivt sett är änglar. En annan pantheon (gudavärld) eller religion kan ha givit dessa existerande ljusvarelser att helt annat namn och i viss mån andra egenskaper.

Kungsgatan är dock alltid Kungsgatan (för dem som kallar den Kungsgatan) - även om någon annan kallar den för Drottningggatan. Men oavsett vad gatan kallas, leder den till/från samma plats.

Om DYO finns att läsa mer om på sidan http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/5768/orsaken.html