Hem

Ekonomiska Transaktioner enligt Zorna Instruktion, Ritual

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 631565, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Instruktion och Ritual
Ur Mitt Magiska Liv, Bok V - Mina Ceremonier, Ritualer och Besvärjelser
Av Zorna
Upphovsrätt Zorna

Den här Ritualen ger Dig en överblick i såväl hushållsekonomin, som större affärsuppgörelser.

Alias: ekonomiska transaktioner och ekonomiska transaktioner enligt zorna

normal

Instruktion

Element: Jord

Månfas: Tilltagande i ett Jord-tecken

Ljus: Grönt

Textilier: Gröna

Sten: Kattöga
Röd Aventurin
Breccijaspis

1. Tänd det Gröna ljuset och hälsa elementet Jord genom att säga:

Var hälsad
Moder Jord,
Som är förknippad
Med pengar och
Ekonomisk trygghet,
Jag kallar Dig
Till mig…

2. Håll Kattögat intill lågan och säg:

Jag ber Dig,
Kattöga,
Skänk mig visdom och genialitet,
Så att jag intuitivt vet
Hur jag ska agera
För att göra det bästa
Av min ekonomi…

3. Håll Aventurinen intill lågan och säg:

Jag ber Dig,
Röd Aventurin,
Hjälp mig hålla reda på
mina tillgångar
Och mina skulder,
Så att jag inte går med förlust
Ur framtida affärsuppgörelser…

4. Håll Jaspisen intill lågan och säg:

Jag ber Dig,
Breccijaspis,
Hjälp mig att genomföra
Det jag har tänkt och planerat,
Utan att förhasta eller ändra mig,
När det avgörande ögonblicket kommer
Då pennan möter papperet
För min underskrift…

5. Innan Du blåser ut ljusen säger Du:

Jag tackar Dig
Moder Jord,
För Din närvaro
Och hjälp…