Hem

Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/grupp.html
är en sorts Upplevbart

Grupper, organisationer, kursgårdar, centra, nätverk, etc...

Alias: grupp, grupper och organisationer

< T >

Här listas de grupper som finns i uppslagsverket

[ Hem - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö ]

Sök bland 588 grupper

talamasca
Fiktion, Grupp
"We Watch, And We're Allways Here."
taps
Spökjägarförening
En amerikansk spökjägarförening som blivit välkända via dokumentärserien Ghost Hunters.
tarotonline
Tarotlinje, Webbplats
Denna sida erbjuder många olika spådomstekniker till olika priser.
tarot online spådom
Tarotlinje, Webbplats
Denna sida erbjuder många olika spådomstekniker till olika priser.
tarotonline spådom
Tarotlinje, Webbplats
Denna sida erbjuder många olika spådomstekniker till olika priser.
tbo
Magigrupp
Mörkmagisk nationalsocialistisk organisation med förgreningar i de flesta skandinaviska länder, USA, England mfl. Huvudkvarteret låg i Nya Zeeland.
temple of set
Magisk orden
En satanistisk orden som skapades då några medlemmar ur Church of Satan bröt sig loss. De har raderat ordet "satan" ur deras religion och ersatt det med Seth. De anser att detta bättre beskriver deras livsåskådning, utöver det undviker de säkerligen mångas fördomar när de inte kallar sig satanister på samma sätt som CoS gör.
temple of seth
Magisk orden
En satanistisk orden som skapades då några medlemmar ur Church of Satan bröt sig loss. De har raderat ordet "satan" ur deras religion och ersatt det med Seth. De anser att detta bättre beskriver deras livsåskådning, utöver det undviker de säkerligen mångas fördomar när de inte kallar sig satanister på samma sätt som CoS gör.
teosofiska samfundet
Holistisk/andlig grupp
Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.
teosofiska samfundet (adyar)
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien
teosofiska samfundet humanitas
Holistisk/andlig grupp
Den erbjuder en stegvis fördjupning i teosofins filosofi och den esoteriska världbilden, med tonvikt på teosofins sju huvudläror. För att bli fullvärdig medlem krävs initiering i någon av Samfundets loger, vilken ger en ökad insikt genom att medlemmen inför sitt Högre Jag tar ställning i frågor vilka är av vikt för den egna individens karaktärsdaning.
teosofiska samfundet (pasadena)
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Pasadena, Kalifornien
thaggersekten
Sekt
En utdöd sekt som dyrkade Kali och dödade 2 milj människor.
the atlantic paranormal society
Spökjägarförening
En amerikansk spökjägarförening som blivit välkända via dokumentärserien Ghost Hunters.
the church of nietzsche
Grupp
Är en esoterisk kvasikyrka som hyllar den tyske filosofen Nietzsche. Kyrkan har inga anhängare i traditionell mening, utan uppmuntrar alla att försöka förstå och leva sina liv utifrån Nietzsches filosofi.
the crossing press
Bokförlag
Bokförlag.
the international center for abduction research
Vetenskaplig organisation
Forskningsorganisation med professor David M. Jacobs som huvudansvarig.
the intruders foundation
Stiftelse
Stödorganisation för abduktanter.
the liberal catholic church
Holistisk/andlig grupp
En form av kristendom öppen för teosofiska idéer, inklusive reinkarnation. Den är inte knuten till den Romersk-katolska kyrkan.
the mit press
Bokförlag
the monroe institute
Grupp
Skapades av Robert Monroe efter att ha själv haft ett flertal upplevelsera inom UKU.
the movement for god government on earth
Holistisk/andlig grupp
A movement started by an international group of students of the I AM teachings. It is a move to stand up and declare our Rights to a world where we are governed by leaders who have realised their Oneness with God, their Higher Selves, and can therefore bring in the abundant life to all.
the order of freemasonry
Magisk orden
Magisk orden.
the order of the nine angles
Magisk orden
En orden som arbetar med s.k. "Traditional Satanism", snarare än den moderna satanismen som Church of Satan och Temple of Seth arbetar med.. Man lever för mottot "Death before dishonour".
theosophical society
Holistisk/andlig grupp
Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.
the philosphical research society
Bokförlag
the satanic order
Organisation
Informativ förmedlare och intresseförening för satanister, som för det mesta praktiserar sin ideologi i privatlivet.
the society of the inner light
Magisk orden
En orden grundad av Dion Fortune, för studiet av ockultism, mysticism och esoterisk psykologi. Kristna värderingar och västerländsk magi.
the swedish association for new physics
Förening
En ideell förening vars syfte är att bidra till utveckling av alternativa energiformer och vara ett forum för forskning i gränstrakten av etablerade vetenskapsparadigm.
the white eagle lodge
Grupp
White Eagle Lodge är ett världsomfattande andligt sällskap grundat 1936
the world in our hands
Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att lämna understöd eller annan hjälp till ursprungsbefolkningar runtom i världen samt information och insatser mot våld och rasism.
thorsons
Bokförlag
Ett bokförlag med slogan "Directions for Life".
tiden
Bokförlag
Bokförlag.
tillit
Ideell organisation
TilliT inspirerar människor till att ta nästa steg i livet och visar att precis allting är möjligt om man följer sitt hjärta/intuition!
times newspapers
Företag
Ger ut en del tidskrifter
times newspapers ltd
Företag
Ger ut en del tidskrifter
ton ton macoute
Grupp
Haitis hemliga polis under Duvaliers styre.
tonton macoute
Grupp
Haitis hemliga polis under Duvaliers styre.
ton ton macoutes
Grupp
Haitis hemliga polis under Duvaliers styre.
topy
Grupp
torget2
Kanal på chatten
En ickeofficiell kanal på chatten.
t.r.e.a.t.
UFO-förening, Vetenskaplig organisation
Ett center för att kartlägga de upplevelser människor har vid olika slag av UFO-upplevelser, bl a vid sk ombordtagning.
treat
UFO-förening, Vetenskaplig organisation
Ett center för att kartlägga de upplevelser människor har vid olika slag av UFO-upplevelser, bl a vid sk ombordtagning.
trevi
Bokförlag
tristar
Filmbolag
Amerikanskt filmbolag.
tristars
Filmbolag
Amerikanskt filmbolag.
trollsveden förlag
Bokförlag
Ett bokförlag
ts
Holistisk/andlig grupp
Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.
tsa
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien
ts adyar
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien
ts pasadena
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Pasadena, Kalifornien
twentieth century fox
Filmbolag
Amerikanskt filmbolag.