Hem

Hesekiel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Ralph
Denna text är importerad från /old/psi/hesekiel.html

Bibeln kan tolkas på många olika sätt, bara man plockar fram rätt partier....

Alias: hesekiel

normal

Bibeln kan tolkas på många olika sätt, bara man plockar fram rätt partier....

Till exempel Hesekiel 1:4 och framåt;

och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det; och mitt däri, mitt i elden, syntes något som var såsom glänsande malm. Och mitt däri syntes något som liknade fyra väsenden, och dessa sågo ut på följande sätt: de liknade människor, men vart väsende hade fyra ansikten och vart och ett av dem hade fyra vingar, och deras ben voro raka och deras fötter såsom fötterna på en kalv, och de glimmade såsom glänsande koppar...

Ett alldeles lagom kryptiskt parti, som kan tolkas innehålla både flygande tefat och astronauter i rymddräkt. Alternativt helikoptrar eller någon form av flygutrustning: 1:24-25;

Och när de gingo, lät dånet av deras vingar i mina öron såsom dånet av stora vatten, såsom den allsmäktiges röst; ja, det var ett väldigt dån, likt dånet från en härskara. Men när de stodo stilla, höllo de sina vingar nedsänkta. Och ovan fästet, som vilade på deras huvuden, dånade det; när de då stodo stilla, höllo de sina vingar nedsänkta."

Måhända världslitteraturens första försök till science fiction? Det vittnar i varje fall om en imponerande förmåga till bildtänkande.


normal

Jo, det är riktigt att vad som ser ut att vara utomjordiska flygande föremål finns omtalat i bibeln på flera ställen. Mycket tydligt i just Hesekiel. Profeten befinner sig vid en flod och får där se något som liknar moln närma sig och föremålen landar i närheten. Profeten beskriver mycket detaljerat hur farkosterna ser ut. Han talar om ett väldigt dån, om att varelserna har olika ansikten och liknar dem vid lejon, örn osv. Benen voro raka som på en kalv och glänste såsom av koppar. Och då de gingo slog ljungblixtar mellan dem (elektriska laddningar). Runt omkring fanns ögon (fönster) och ovanpå ett himlafäste = transparent kupol förmodligen. Han talar också om jättestora hjul (farkosterna var förmodligen runda, cirkulära. Efter en stund hörs en röst tilltala profeten (befälhavaren talar) och han erbjuds att följa med på en tripp. De flyger över Jerusalem. Profeten säger att han fortfarande hör dånet men liksom på ett annat sätt än då han stod på marken. Han ser staden från ovan och beskriven denna. De landar på några ställen och återvänder sedan till floder Kebar och historien fortsätter. Efter beskrivningen går det ganska bra att föreställa sig hur farkosten såg ut och påminner mycket om de flygande tefat som på senare tid har avbildats genom andra vittnesmål.

Man kan ju tro vad man vill om detta, profeten försöker tydligen beskriva något som han inte har kunskap eller referensramer att beskriva. Att beskriva en raket med såsom pelare av eld tillsammans med ett väldigt dån talar ju sitt tydliga språk att han försöker beskriva en raketmotor av något slag.

Liknande berättelser finns i biblen, framför allt vad beträffar om profeten Elia, som for till himmelen i en eldvagn. Han satte även eld på en offerbrasa indränkt med vatten med hjälp av något himlafenomen. Vid ett annat tillfälle är han i sällsk ut i öknen och träffar där på en ängel. Alla blir förskräckta men Elia tar det lygnt. Ängeln är egentligen en avbildning av en raket så som den tidens människor uppfattade den, med vingar (styrfenor fenor) förmodligen. Även där talas det om dån och ben såsom på en kalv osv.