Hem

Instruktion för att uppnå astralt medvetande Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9621, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är Instruktion

Instruktion för att lyckas med den astrala separationen och att väcka medvetandet i astralvärlden.

Alias: instruktion för att uppnå astralt medvetande

normal

Metoder som väcker medvetandet i astralvärlden

Det finns två sätt att bli medveten/vaken i astralvärlden:

Att lyckas med den astrala separationen.
Att väcka medvetandet i astralvärlden.
Det är nödvändigt att känna till att mänskligheten lever med ett sovande medvetande. Folk arbetar i sömn, de går i sömn på gatorna, de kör bil i sömn och till sist dör de i sömn. Att fokusera sin uppmärksamhet på vad man vid ett givet tillfälle gör är någonting främmande för människorna.

För att lyckas vara medveten i astralvärlden måste man öva sig på att vara medvetna (vakna) även under dagen. Det är viktigt att koncentrera sig på det man gör. Om man t ex går en runda är det lätt hänt att man funderar/tänker på andra saker än det man annars skulle uppleva under promenadens gång. Istället bör man uppträda medvetet; känna stegen man tar, lyssna på fåglarnas sång, observera saker runt omkring, d. v. s. : leva i nuet.

Tankar och känslor på dagen omvandlas till drömmar under natten. De saker man gör, säger, tänker och känner under dagen har en tendens att upprepa sig under natten i drömmarna. Under normalsömn lever man i de inre världarna med ett sovande medvetande.

Men det finns ett knep att använda sig av för att väcka medvetandet i astralvärlden. Man kan fråga sig många gånger under dagen: -Var är jag? Är jag i min astralkropp nu? Gör sedan ett hopp med avsikt att sväva! Att gång på gång upprepa följande fråga gör att denna fråga präntas in i det undermedvetna. Som vi nämnt tidigare upprepas vanor under natten och vad som händer i astralvärlden när man ställer en sådan fråga och sedan hoppar, är att man svävar i atmosfären! Detta chockar medvetandet, man blir medveten/klar i sinnet och förvånad. Illusioner och drömmar faller i denna stund sönder och samman och man kan på ett direkt sätt betrakta astralvärlden så som den egentligen är.

Endast genom att vänja sig vid att ställa en sådan fråga under dagen, från stund till stund, kan man lyckas ställa oss en sådan fråga även när man drömmer.

Man bör vara oändligt tålmodig och ihärdig eftersom ansträngningar kostar mycket, man får ingenting gratis. Ett öppet sinne, fri från fördomar är en stor fördel. Det finns många teoretiker men det är få som jobbar inom sig själva.