Hem

Johannes Kepler ( 1571 - 1630 ) Astronom, Astrolog, Mystiker

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 527339, v2 - Status: normal.
är Astronom , Astrolog och Mystiker
Start 1571
Slut 1630

Känd tysk matematiker, astronom / astrolog och mystiker.

Alias: johannes kepler och kepler, johannes

normal

Kepler var en tysk som kom att verka i Prag där han var assistent till Tycho Brahe.
Han försökte förklara planeternas rörelser, genom hypotesen att en kraft från solen driver den runt i banor. Han kom fram till att planeternas rörelser varken är cirkelformiga eller likformiga.

Kepler sysslade inte bara med astronomi utan han ägnade sig även åt optik, muskteori, geometri, kronologi och astrologi. Han ska ha försörjt sig på horoskop och sysslade mycket med mystisism, vilket man idag gärna tonar ned till fördel för de mer vetenskapliga delarna.

Han blandade gärna vetenskaplighet med metafysiska visioner och talmystik.

Han har gjort en kikare som är en typ av teleskop där både objektivet och okularet utgörs av positiva linser.

normal

Keplers lagar

Första lagen:
Planeternas banor är ellipser med solen i ena brännpunkten.

Andra lagen:
Rörelsen i ellipsbanan sker med sådan hastighet att linjen från solen till planeten på lika tid alltid överfar lika stor area.

Tredje lagen:
Kvadraten på planeternas omloppstider förhåller sig som kuberna på deras medelavstånd till solen.

normal

Keplers böcker

Skrivit:
1596 Mysterium cosmographicum
1609 Astronomia nova
1619 Harmonices Mundi (Världarnas harmoni)