Hem

Krönikorna om Thomas Covanant Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1085, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/kroenikorna_om_thomas_covanant_den_klentrogne.html
är Bok
Publicerad år 1983
ISBN 91-582-1033-4
Av Stephen Donaldson
Publicerad av Legenda

Alias: krönikorna om thomas covanant

normal


normal

Baksidan

Thomas Covenant har just slagit igenom som författare och livet ter sig mycket angenämt. Då drabbas han av ett fruktansvärt och till synes otroligt öde. Han blir leprasjuk - spetälsk. Hans liv slås i spillror när människor flyr honom i skräck. Han sjunker allt djupare i självömkan och depression och självmord tycks vara den enda lösningen.

Men ännu en gång drabbas han av det till synes omöjliga: En olyckshändelse slungar honom genom tid och rum till en annan värld, Landet. Det är en sällsam plats där magiska krafter är lika naturliga som luft och vatten. Här rasar en obarmhärtig kamp mot ondskefulla väsen ledda av den mörke furst Nid, vars mål är att förinta det vackra Landet.

Motvilligt inser Thomas Covenant varför okända makter fört honom dit. Han och endast han har styrka nog att besegra det onda, men han kan också bidra till Landets undergång. Den förtvivlan och raseri han bär inom sig förvandlas vid kontakten med de märkliga energier som är verksamma i Landet och exploderar i utbrott av otämjd kraft - den vilda magin. Kan han behärska denna kraft kan han också bekämpa furst Nid.

Furst Nids förbannelse är första delen av trologin om Thomas Covenant, ett väldigt fantasy-epos som nått miljonupplagor i USA och England.