Hem

The Shadow of the Dalai Lama Bok

Sexuality, Magic and Politics in Tibetan Buddhism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 684266, v3 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Tantrism, Tibetansk buddhism och Dalai Lama
Representerar webbsidan http://www.trimondi.de Publicerad år 1999
Av Victor & Victoria Trimondi
Publicerad av Patmos Verlag

Kritisk bok om tibetansk buddhism och Dalai Lama.

Alias: the shadow of the dalai lama

normal

Dalai Lama - en Adi Buddha?

Kontroversiell bok om tibetansk buddhism i allmänhet och Dalai Lama i synnerhet.

Paret Victor och Victoria Trimondi går kritiskt igenom den tibetanska buddhismen och menar sig finna en paradox i västs syn på denna som en fredens och fridens religion och dess verkliga syfte.

Enligt deras analys arbetar t.ex. Dalai Lama strategiskt på att uppnå total sekulariserad makt över världen, dvs. att i en kommande inkarnation blir den universelle hjul-rullaren. Med andra ord chakravartin - en världshärskare, en tantrisk ADI BUDDHA.

Författarna påstår att absolut anspråkslöshet och absolut makt enligt tantrism endast är två sidor av samma mynt.

Boken trycktes i Tyskland men finns till stora delar tillgänglig på engelska via Trimondes hemsida (www.trimondi.de/SDLE/contents.htm).
Den har fått mycket kritik men även sagts belysa hemliga avsikter inom framför allt tantrismen.