Hem

Toppslätskivling Magisk svamp, Hallucinogen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 470502, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Magisk svamp och Hallucinogen

Svampens hatt är långsträckt konisk med tydlig spetsig puckel i toppen.

Alias: psilocybe semilanceata och toppslätskivling

normal

Hatten är långsträckt konisk med tydlig spetsig puckel i toppen. Tandad i kanten. Blir 1 - 1,5 cm bred och är klibbig, hygrofan, i väta lätt strimmig, mörkt brun, ofta med oliv ton, i torka blekare, lergul. Skivorna är urnupna till vidvuxna, först blekt olivbruna, sedan purpurbruna med vit egg.

Foten är tunn och ofta böjd, 5 - 12 cm hög, 1 - 2 mm tjock, blek, glänsande, ofta med en mer eller mindre blågrön ton i den nedre delen.

Sporer svarta, ovala 12 - 15 x 6 - 9 mikrometer med en stor por i toppen. Svampen växer bland gräs på betersmarker, gräsmattor och vägkanter, helst på välgödslade ställen. Förekommer i Sverige från Augusti till Oktober.

De mörka fuktiga exemplaren bleknar till ljust lergult när de torkar. Förväxlingsarter: Det finns många småsvampar i gräsmattorna och det gäller att vara helt säker på att man funnit rätt sort.

Många småsvampar är ytterst giftiga. Men när man väl lärt känna Toppslätskivlingen är det inga problem bara man är noggrann.

Varje svamp man plockar måste undersökas. Skivorna på undersidan ska vara mörkbruna och ha en annorlunda färg än hatthuden. Det finns svampar som liknar Toppslätskivlingen men som har rödbruna eller helvita skivor. Dessa kan tillhöra det giftiga släktet Hättingar. De svampar som är lättast att ta fel på är troligtvis Gul Kragskivling eller olika Brokskivlingar. Inga av dessa är dock giftiga.

normal

Toppslätskivlingen innehåller ämnena psilocin och psilocybin som är psykedeliska (hallucinogener) och om man äter dem uppnår man en effekt som liknar effekten av LSD. Svampen har använts i shamanska sammanhang, då användaren ligger ner och blundar och upplever andra världar under svamppåverkan. Svampen kan ha en helande effekt om den används på rätt sätt, men kan vara riskabel att använda om man inte vet vad man gör. Risker med Toppslätskivning är bla. oro, depression och att man begår oöverlagda handlingar under ruset. En forskare som forskat på hur man använder svampen är Stanislav Grof. En svensk användarmanual finns på http://forskning.magiskamolekyler.org/bok/bokindex.html

Det är olagligt att plocka och äta toppslätskivling i Sverige.