Hem

Vibrationsmedicin Medicin

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 474869, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zelandonia
är en sorts Medicin

Ämnen som påverkar känslor, fysiska kroppen, energikroppen och arbetar för att vi ska balansera flödet i chakrasystemet bla.

Alias: vibrationsmedicin

normal

Allt är frekvenser, eller energi. Vår fysiska kropp är en kopia av vårt orginal-den eteriska kroppen. Olika frekvenser påverkar oss ur alla aspekter. Växelström påverkar oss negativt, liksom mikrovågor. Jordens frekvens har en viss rytm, liksom våra kroppar. En människa som utsätter sig för mycket stress i form av förorenad miljö, trassliga relationer, höga krav, otillräckligt näringsintag etc. får en frekvensförändring i kroppen. Denna förändrnig påverkar meridiansystemet, chakras, körtlar, organ, tankeverksamhet etc. vilket kan leda till manifestation av symptom i kroppen, så kallad sjukdom. Vibrationsmedicin arbetar på olika plan, beroende på medicinens art och personens behov. Den påverkar energiflödet i kroppen så att läkning lättare kan ske. Medicinen är ofta i homeopatisk form, men kan också vara i form av laddade objekt, tex. stenar, kristaller eller andra föremål.