Hem

Vila för själen Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 626716, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Meditation och Bön
sidantal 195
Av Paul Sundin
Publicerad av Forum

Om existentiell bön och meditation - lär dig gå bortom orden

Alias: vila för själen

normal

Vila för själen är en nyutkommen bok av retreatledaren Paul Sundin som också är leg. psykolog. Underrubrik är Meditativ bön för moderna människor.

Under lyckliga omständigheter kan erfarenheten av universums oändlighet och det gåtfulla inom oss fördjupa förståelsen av hur mycket vi har gemensamt med varandra. Därför är min förhoppning att denna bok - oavsett om du bekänner dig till en särskild religion eller söker dig fram i det nyandliga landskapet - ska tilltala dig som söker insikt i livets allvarligaste frågor. (Ur förordet)

Sundin ger ledtrådar till uppnåendet av en balanserad tillvaro. Han visar vägen genom ordfattig och regelbunden meditation (grunderna beskrivs), berättar om hur andlig mognad kan nås samtidigt som självvald ensamhet kan bidra till ökad självkännedom.

Du får råd om hur du ska sitta, hur länge, hur du ska andas och hur du ska bemöta de inre motstånd som kan uppstå under det han kallar meditativ bön.

Ur innehållet bl.a.: Den osynliga grunden, Mystik och relationer, Mötet med vårt inre liv.