Hem

Funktionstyp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586934, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor

Utöver den introverta och extraverta inställelsestypen, finns även de fyra funktionstyperna. De två rationella; tänkande, kännande samt de två irrationella: förnimmelse och intuition.

Alias: funktionstyp och funktionstyper

normal

Utöver den introverta och extraverta inställelsestypen, finns även de fyra funktionstyperna. De två rationella; tänkande, kännande samt de två irrationella: förnimmelse och intuition. ”De fyra funktionstyperna finns representerade hos varje människa, men med olika fokusering under skilda faser av hennes liv. Jung förklarar sin uppdelning i rationella och irrationella funktioner utifrån iakttagelsen att vissa människor har en större tendens att kategorisera och bedöma sin tillvaro, medan andra i högre grad tycks flyta med i existensens virvlar.” (Psykologiska typer, s. 8).
Funktionstyperna hjälper människan att orientera sig i världen, genom att förmedla vad och hur tingen är samt vilka bestämda fakta som föreligger och varför det förhåller sig på det sättet. Om en person är mer introvert eller extravert blir tydligt framförallt i samband med funktionstyperna, då dessa tar antingen ett extravert eller introvert uttryck.
”Förnimmelsefunktionen fastställer vad som för tillfället är för handen, tanken sätter oss i stånd att se innebörden, känslan hjälper oss att utvärdera och intuitionen pekar ut möjligheter i den givna situationens vadan och varthän.” (A Psyhcological Theory of Types”, CW 6, par 958).
Jung talar om att en av funktionerna dominerar och därmed ger sin egen inställelsetyp en prägel. När inställningen är vanemässig, sätter den sin prägel på psyket, och uttrycker sig då som en ”psykologisk typ”. Det ideala vore dock om medvetandet hade tillgång till den funktionstyp som passar bäst utefter situationen.
Den extraverta och introverta inställelsetypen är överordnad funktionstyperna.