Hem

Gränsöverskridande vetenskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153866, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus

Sådant som inte ingår i den akademiska vetenskapens nuvarande paradigm.

Alias: gränsöverskridandevetenskap

normal

Vetenskapen är ju något som vi människor skapat för oss själva! Det är ju meningen att vi ska ha frihet att öka vår egen vetskap om naturen! - När det bildas sådana organisationer som Nätverket för gränsöverskridande vetenskap, som står utanför den akademiska vetenskapen, så visar det på att vetenskapen, liksom politiken, avskiljer sig från det folk den skapades för att tjäna!

Nu har vi ju många, många, många människor som tar upp hela sin fritid med att noggrant undersöka dessa fenomen. Dessa människor har samma ambitioner som vetenskapsmännen för tvåhundra år sen hade. De organiserar sig i sina egna över och underorganisationer, de skapar sina egna utbildningar och kompetensbevis, de upprättar sina egna instutitioner.

Precis som för tvåhundra år sedan så måste man vara rik för att kunna finansiera sin forskning eller så får man jobba ännu hårdare och ha andra arbeten parallellt. - Men denna utbrytargrupp börjar även få medlen organiserade. Stiftelser och fonder växer och erkända gränsöverskridande vetenskapare kan få ekonomisk hjälp med att fortsätta sina forsknignar.

Många finansierar sina forskningar genom att sälja populärvetenskapliga böcker till allmänheten.

Ser ni vad som händer? Stagnationen i den etablerade vetenskapen och rädslan för det ockulta gör att folket överger den etablerade vetenskapen och påbörjar att etablera en ny; en vetenskap som inte ryggar inför människans andliga sida.

Som ni (alla i nätet) säkert har märkt så har medicinen och många andra delar av samhället blivit mer humant. Men det är oftast nytänkare som infiltrerat samhällsstrukturen. De som VÅGAR göra olikt. Det är de som medför förändringen. - När nu tron har så stor effekt vid läkning som placeboeffekten visar; varför använder man så sällan denna medicin!?!

Jag hörde för ett tag sedan om ett (statligt) sjukhus där man använde reiki-healing, vilket är en populär form av handpåläggning.