Hem

Människan Facklitteratur

En fälthandbok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627687, v3 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Psykologi, Filosofi och Beteende
Publicerad år 1977
ISBN 91-1-783012-5
sidantal 331
Av Desmond Morris
Publicerad av Norstedts förlag
Upphovsrätt Desmond Morris
språk Svenska

Alias: manwatching och människan

normal
Bild på Människan
Omslagsbild till boken Människan.

Omedvetet uttrycker vi våra önskningar och känslor
med kroppen - ofta i strid med våra ord.
Att kunna tolka detta hemliga, ordlösa kroppspråk,
innebär en möjlighet till bättre och djupare förståelse
av våra medmänniskor. Med gester, mimer, grimaser och
kroppshållning visar vi kärlek och hat, hävdar status
och revir, signalerar våra innersta avsikter och tycken.
Den känslige observatören uppfattar allt detta och finner
sig snabbt tillrätta också i komplicerade situationer.
Men först måste vi lära oss språket! Desmond Morris
har samlat år av iakttagelser och systematiserat sina
observationer till en kroppsspråkets grammtik.

normal

9. Inledning
11. Handlingar
13. Medfödda handlingar
18. Upptäckta handlingar
21. Absorberade handlingar
24. Intränade handlingar
25. Blandade handlingar
30. Gester
32. Expressiva gester
35. Mimiska gester
38. Schematiska gester
39. Symboliska gester
43. Yrkesgester
47. Kodade gester
48. Gestvarianter
52. Sammansatta gester
56. Reliktgester
65. Taktslagssignaler
74. Vägledande tecken
79. Blickbeteende
87. Hälsning
96. Hållningseko
99. Länktecken
106. Kroppskontakt som länktecken
116. Autokontakt
120. Icke-verbalt läckage
128. Motsägande signaler
134. Statusutspel
142. Territoriella signaler
151. Barriärsignaler
155. Skyddsbeteende
161. Undergivet beteende
169. Religiösa utspel
175. Altruistiskt beteende
180. Stridsbeteende
186. Triumfutspel
191. Pupillsignaler
196. Avsiktsrörelser
203. Utfyllnadshandlingar
207. Omriktade aktiviteter
210. Remotiverade handlingar
212. Skymfsignaler
222. Hotsignaler
227. Obscena signaler
235. Tabuzoner
239. Överexponerade signaler
246. Klädsignaler
256. Kroppsutsmyckning
264. Könssignaler
276. Kroppslig Självimitation
282. Sexuella signaler
288. Infantila signaler
293. Metasignaler
296. Övernormala stimuli
302. Estetiskt beteende
312. Födobeteende
320. Sportbeteende
329. Litteratur