Hem

Paul Christian ( 1811 - 1877 ) Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 568569, v3 - Status: normal.
är Författare
Start 1811
Slut 1877
plats Frankrike

Fransk författare och ockultist som bl.a.intresserat sig för kopplingen mellan Tarot och kabbalistisk astrologi.

Alias: christian, paul, paul christian och pitois, jean-baptiste

normal

Den franske författaren Paul Christian var en av Zahed Eliphas Levi's elever och var inspirerad av denne. Han trodde att korten ur stora arkanan representerade hieroglyfiska målningar som hittats i gamla egyptiska gallerier. Han drog också paralleller mellan Tarot och Kabbalistisk astrologi.

Paul Christian föddes den 17 maj 1811 i Frankrike som utomäktenskapligt barn. Man har inte hittat någon utförlig biografi om honom, utan det man vet är hämtat ur hans böcker och olika texter, artiklar som han skrivit, framför allt i den franska, spiritualistiska tidningen La Lumiére under åren omkring 1893 - 1894. Därför saknas många fakta kring denne författare och ockultist, t.ex känner man inte till namnet på hans fru, när hans son föddes och huruvida det fanns fler än ett barn.

Hans namn - Paul Christian - var inte bara en pseudonym, under vilken han gav ut böcker. Han använde även namnet privat och det var vad hans anhöriga och nära vänner kallade honom. Hans son - Paul Marie-Bernard var känd som Paul Christian, den yngre.

I La Lumiére publicerade Paul Christian en serie virriga och osammanhängande texter under den missledande titeln: Le vrais spiritualisme et ses Précurseurs (Sann spiritualism och dess föregångare.) Ur dessa texter har man kunnat utläsa lite om Paul Christian och hans liv.

Han var en framgångsrik journalist och översättare med stor boklig kunskap, men på grund av sin högtravande stil och sina egendomliga böcker, ibland betraktad som bluffmakare i ockulta kretsar.

Inte många av hans texter eller böcker blev föremål för någon större succé. Och om det inte hade varit för hans inlägg i den ockulta debatten, hade han säkerligen varit bortglömd nu.

Ett av hans mest kända verk är Histoire de la magie. Där skriver han om kopplingen mellan Tarot och astrologi.