Hem

Satipatthana Meditation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 687828, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Meditation

Sati är den medvetenhetens grund som är starten i buddhistisk meditation

Alias: sati och satipatthana

normal

Sati är uppmärksamhet på kroppen, beskriven i buddhistiska urkunder som meditation på kroppens olika funktioner.

Meditationen ingår i Vipassana insiktsmeditation och innebär bl.a. att meditera på kroppen, inandning, utandning, liggande, stående, gående, etc. I det sammanhanget beskrivs sati som en metod som leder till djup inre frid, glädje och harmoni.

Genom att kontemplera kroppen, känslorna, tanken och tankens objekt och ge uppmärksamhet åt respektives aktiviteter nås ett tillstånd då man ser hur de uppstår och försvinner. Denna meditationsform leder till förmågan att se verkligheten, att nå lycka, glädje och styrka. Koncentrationsförmågan ökar så att möjligheten att vägen till de djupa meditativa tillstånden öppnas.

Ordet Sati används också i samband med alternativa metoder för fysiskt välbefinnande och mental balans.

normal

Koncentration och insikt är buddhismens två vägar för meditation. Gemensam nämnare för de båda är satipatthana, medvetenhetens grunder.

Koncentrationens väg innebär att man tömmer medvetandet så att det bara finns tomhet kvar. Med sitt lugna sinne börjar meditatören vandra och skall komma förbi de nio olika stadierna i koncentrationens väg, och vidare till de djupare försänkningsstadierna, även kallat jhana.

Insiktens väg kallas Vipassana och tar även den sin början i sati, medvetenheten.